Silyba Dolní Dobrouč

Ochrana osobnich údajů

SILYBA a.s., Dolní Dobrouč ll0, PSČ 56102
IČ: 259l6203, DIČ: CZ259l6203
Společnost zapsána do OR u KS v HK, oddíl B, vložka l895

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Společnost SILYBA, a.s., IČ 259 16 203, se sídlem Dolní Dobrouč 110, 561 02 (dále jen „správce”) tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“), informuje akcionáře, jako subjekty údajů, o tom, že osobní údaje akcionářů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, budou správcem zpracovávány pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu akcionáře ke správci, dále pro účely plnění povinností vyplývajících správci z právních předpisů a v nezbytném rozsahu rovněž pro účely oprávněných zájmů správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů akcionářů je tedy plnění právních povinností, které se na správce vztahují a rovněž skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje akcionářů budou zpracovávány po dobu trvání právního vztahu mezi akcionářem a správcem, případně po dobu, po kterou správci vyplývá z příslušných právních předpisů povinnost tyto údaje dále zpracovávat. Příjemci osobních údajů mohou být státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností správce stanovených příslušnými právními předpisy, či v rámci realizace oprávněných zájmů správce nebo akcionáři společnosti při plnění povinností správce dle příslušných ustanovení zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Akcionáři jsou oprávněni požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům a žádat jejich opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Akcionáři jsou oprávněni požadovat výmaz a popřípadě omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů. Akcionáři mají právo na přenositelnost údajů, jsou oprávněni vznést námitku proti zpracování a mají právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Správce touto cestou informuje rovněž akcionáře, s nimiž má správce uzavřeny pachtovní smlouvy, na základě nichž správce (jako pachtýř) užívá nemovitosti akcionářů (jako propachtovatelů). Osobní údaje propachtovatelů, jako subjektů údajů, v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, případně telefonní číslo a e-mailová adresa, budou správcem zpracovávány pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi propachtovatelem a správcem, dále pro účely plnění povinností vyplývajících správci z právních předpisů a v nezbytném rozsahu rovněž pro účely oprávněných zájmů správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů propachtovatelů je tedy plnění právních povinností, které se na správce vztahují a rovněž skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce a nezbytné k plnění smlouvy, tj. pachtovní smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Osobní údaje propachtovatelů budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi propachtovatelem a správcem, případně po dobu, po kterou správci vyplývá z příslušných právních předpisů povinnost tyto údaje dále zpracovávat. Příjemci osobních údajů mohou být státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností správce stanovených příslušnými právními předpisy, či v rámci realizace oprávněných zájmů správce. Propachtovatelé jsou oprávněni požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům a žádat jejich opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Propachtovatelé jsou oprávněni požadovat výmaz a popřípadě omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů. Propachtovatelé mají právo na přenositelnost údajů, jsou oprávněni vznést námitku proti zpracování a mají právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

 

 

AKTUALITY

KONTAKT

SILYBA a.s.

Dolní Dobrouč 110

561 02 Dolní Dobrouč

+420 465 543 326
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ukázat na mapě.